დეკლარირების ინსტრუქცია

საქონლის დეკლარირება საქართვლოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სავალდებულო პროცედურაა.

დეკლარირებისას ინფორმაციის სიზუსტეზე, მის არასწორად ან არასრულად შევსებაზე პასუხისგებლობა ეკისრება თავად მომხმარებელს.

იხილეთ საგადასახადო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

  1. დეკლარაციის შევსება ხდება ბმულიდან https://www.twingo.ge/shipping/parcels/
  2. ირჩევთ ღილაკს "+ ამანათის დამატება".
  3. მაღაზიაში შეკვეთის შესაბამისად, ავსებთ შემდეგ ველებს:

როგორ გამოვიწეროთ?

Amazon.com –ზე შეკვეთის გაფორმების ინსტრუქცია

  1. შედიხართ საიტზე www.amazon.com
  • თუ დარეგისტრირებული ხართ, გაივლით ავტორიზაციას

1) Your Account ში აწვებით Sign in-ს

2) შეგყავთ თქვენი მონაცემები (მეილი და პაროლი)

  • თუ დარეგისტრირებული არ ხართ, გაივლით რეგისტრაციას

Your Account–ში აწვებით – New customer? Start here. –ს.

  1. შეგყავთ შემდეგი მონაცემები (ლათინური შრიფტით):

თქვენი სახელი და გვარი

ელფოსტის მისამართი

ელფოსტის მისამართი განმეორებით

–––

პაროლი (მინიმუმ 6 სიმბოლო)

პაროლი გამეორებით

  1. აწვებით ღილაკს Create account და თქვენი მომხმარებელი დარეგისტრირებულია.

 

 

1. შეკვეთის კალათაში სასურველი პროდუქტის დამატება

სასურველი ნივთის არჩევის შემდეგ, უთითებთ რაოდენობას და ამატებთ კალათაში

სადაც Qty: არის რაოდენობა

Add to Cart - კალათაში დამატება

2. კალათაში შეგიძლიათ განათავსოთ ერთი ან მეტი  პროდუქცია

3. პროდუქტების არჩევის შემდეგ, გადავდივართ შეკვეთის გაფორმებაზე

ვირჩევთ Proceed to checkout –ს

4. შეგყავთ მიღების ადგილის მონაცემები (ლათინური შრიფტით),

სახელი, გვარი, მისამართი და სხვ.

(ვუთითებთ ამერიკის მისამართს, სადაც თქვენს სახელზე უნდა ჩავიდეს ნივთი)

Amazon.com – სხვა ფუნქციონალი

დეკლარირების ინსტრუქცია